Online Conference Solution
HD CCTV Solution
Online Conference Solution
HD Audio Conference SpeakerPhone

ผู้สนใจสามารถนัดหมายการทดสอบระบบของทางบริษัทฯ ได้
โดยสามารถทดสอบตามลักษณะการใช้งานจริง และแบบออนไลน์

Communication

ระบบประชุมออนไลน์
เป็นระบบประชุมทางภาพและเสียง ที่สามารถใช้งาน ผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้ใช้งานได้จากทุกที่ ผ่านเครือข่าย ใช้งานได้ง่าย ลงทุนต่ำ รองรับการใช้งานทั้งแบบบุคคล และแบบห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาสำหรับการประชุมออนไลน์ โดยเฉพาะ

Read more »

HD CCTV Security

กล้องวงจรปิดความละเอียดสูง HD-CCTV
ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด ที่มีคุณภาพสูง สามารถส่งสัญญานผ่านสาย Cable RG6 ให้ความละเอียดถึง 1080p พร้อมระบบที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้จริง โดยไม่ต้องเดินสายใหม่

Read more »

Video Streaming

ระบบถ่ายทอดสด
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายทอดภาพวีดีโอ ความละเอียดสูง และดีเลย์น้อย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่บริษัทฯ เตรียมไว้สำหรับรองรับการใช้งานที่ต้องการเข้าถึงผู้ชมอย่างทั่วถึง ทั้งจาก Computer และ Mobile

Read more »