Unified Media Streaming

Unified Media Streaming

ด้วยระบบ Video Broadcast Streaming ของ D-One เป็นแบบ Unified Streaming ที่รองรับการส่งภาพทั้งจาก โปรแกรมส่งภาพที่ให้ความคมชัดสูง หรือจากหน้าเวปที่ให้ความง่ายในการใช้งาน รวมถึงการใช้งานผ่าน Mobile 3G/wifii ที่ช่วยให้สามารถส่งภาพได้จากทุกที่ๆ ต้องการผ่านมือถือ  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเบาๆ งานสังสรรค์ หรือการเผยแพร่ ข่าวสารข้อมูล ที่ต้องการความรวดเร็วในการส่งภาพ หรือความคล่องตัวในการใช้งาน

 

ผู้เข้าชมหรือฟังการถ่ายทอดภาพสามารถ ใช้งานได้จากหลากหลายรูปแบบเช่น จากเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows  Mac หรือ Linux ก็สามารถใช้งานผ่าน Flash Player ได้ สำหรับ Mobile เช่น Android ก็สามารถใช้งานผ่าน Flash Player หรือ App สำหรับ Android รวมถึง iPhone/iPad ก็สามารถเข้าชมได้

ด้วยระบบ Unified Streaming ของ D-One ช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถถ่ายทอด สื่อสาร หรือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารได้ถึงทุกกลุ่ม

พร้อมด้วยความสามารถในการรองรับผู้เข้าระบบจำนวนมากๆ หรือการกระจายสัญญาณ ไปตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถส่งและรับสัญญาณภาพได้ดีที่สุด โดยมีการบริหารจัดการ Bandwidt ได้อย่างเหมาะสม

3G internet Bandwidth Bonding

Broadcast Any Time Any Where from Mobile