Live Streaming Service

บริการระบบถ่ายทอดสดภาพและเสียง

ด้วยระบบของทาง D One Solution จะส่งสัญญาณภาพและเสียงกระจายสัญญาณผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โดยทางบริษัทฯ ได้วางโครงข่ายกระจายสัญญาณ พร้อม Load Balance เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสิทธิภาพสูงสุด
ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อย่างทั่วถึง

การวางระบบการให้บริการแบบครบวงจร ช่วยให้ธุรกิจของคุณได้รับประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติ

  • ส่งภาพเข้าได้ถึงระดับ HD
  • สามารถเข้าระบบได้จากทั้งคอมพิวเตอร์แบบ Windows Linux Mac และ Mobile  iOS และ Android
  • สามารถแปลงคุณภาพสัญญาณของภาพและเสียงให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (Transcode on The fly)
  • ดูสิถิติการใช้งานทั้งแบบเรียลไทม์ และประวัติ ได้จาก Google Analytics
  • สามารถแสดง Logo ส่วนตัวได้ (Private Brand)
  • ฟรี Player iOS App และ Android App สำหรับผู้ใช้บริการแบบ Business สามารถแสดง Logo ส่วนตัวได้  (Private Brand)
  • รองรับการใช้งาน Load Balance (กระจายสัญญาณ ในโครงข่าย)

———————————————————————————————————————-

รองรับระบบ HD

สามารถส่ง Bitrate เข้าระบบ ได้ถึง 1Mb ทำให้สามารถส่งคุณภาพระดับ HD ได้

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ด้วยระบบได้ส่งสัญญาณแบบ Flash Player ซึ่งรองรับทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Windows Linux Mac และ Android รวมถึงการส่งสัญญาณแบบ HTTP Segment ให้กับ iOS  ทำให้สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

Transcode on The fly

ระบบสามารถแปลง Bitrate และคุณภาพของภาพและเสียงให้เหมาะกับอุปกรณ์ปลายทางอัตโนมัติ เช่น ต้นทางส่งภาพแบบ HD เข้าสู่ระบบ ถ้าไม่มีการแปลง Bitrate ที่เหมาะสม ผู้ที่ใช้งานผ่าน Mobile อาจจะรับสัญญาณภาพไม่ไหว หรือได้ไม่ดี ทางระบบสามารถปรับ Bitrate ในการส่งให้ต่ำลง เพื่อให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ประเภท Mobile ให้อัตโนมัติ หรือส่งเฉพาะเสียงในกรณีที่ผู้รับไม่ต้องการรับภาพหรือไม่สามารถรับภาพได้

ผู้รับที่มี Bandwidth หรือความเร็วอินเตอร์เน็ตน้อย ก็สามารถรับสัญญาณภาพและเสียงได้อย่างราบรื่น

แสดงสถิติของกลุ่มผู้ชม

สามารถนำฟังก์ชั่น การรวมรวมสถิติและแสดงผลแบบเรียลไทม์ ของ Google Analytics มาเข้ากับ Player ของระบบได้ ช่วยให้รู้จักกลุ่มเป้าหมาย และผลตอบรับได้อย่างครบถ้วน

 

Private Brand

ไม่ใช่แคเพียงการส่งสัญญาณภาพและเสียง ยังรวมถึงการสร้าง Brand ให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยความสามารถในการนำ Logo หรือเครื่องหมาย มาแสดงในหน้า Player รวมถึงการให้บริการเสริมในการเขียน App สำหรับติดตั้งบน Andriod และ iOS ที่เป็น Logo หรือเครื่องหมาย ส่วนตัวได้ ช่วยในการโปรโมทและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

Brand ICON Mobile App ICON

 

Load Balance

ด้วยจัดการจัดวางระบบการให้บริการ ที่ไม่ใช่การแชร์ Server เครื่องเดียวแล้วแย่งการรับส่งข้อมูล ทางบริษัทฯ ได้จัดการบริหารเครือข่ายการรับส่ง โดยมีการกระจายสัญญาณภาพในโครงข่าย เพื่อให้ผู้รับสัญญาณ เข้าถึงระบบได้อย่างรวดเร็วและไม่สะดุด ไม่มีปัญหาเรื่อง Bandwidth หรือคอขวดที่ส่วนกลาง

ระบบสำรอง

ทางบริษัทฯ มีบริการระบบสำรอง กรณีที่เครื่องรับสัญญาณหลักมีปัญหาหรือไม่สามารถทำงานได้ ทำให้การส่งสัญญาณไม่สะดุดหรือกระทบน้อยที่สุด

 

AAC Encoder Plugin for FMLE

———————————————————————————————————————————————-

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือทดสอบได้ที่ 02-8043434

หรือ Contact Page

———————————————————————————————————————————————-

คำที่เกี่ยวข้อง

Live Streaming Service | บริการถ่ายทอดสด | ถ่ายทอดสด | ทีวีออนไลน์ | ทีวีอินเตอร์เน็ต | อินเตอร์เน็ตทีวี | 3G Broadcast | 3G mobile Streaming | ระบบถ่ายทอดสด
Live Broadcast | Streaming TV | Streaming Service | บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต | Android TV |  Mobile TV | Live Mobile | Live TV Service | ระบบ Streaming
ให้บริการ Streaming | ให้บริการระบบถ่ายทอดสด | ถ่ายทอดสอด นอกสถานที่ | ถ่ายทอดสด ภายนอก | ระบบถ่ายทอดสด ผ่านอินเตอร์เน็ต internet | internet live tv | media streaming