Free trial and demo

ทดสอบการใช้งานได้ฟรี
ผู้สนใจสามารถนัดหมายการทดสอบระบบของทางบริษัทฯ ได้ ตามลักษณะการใช้งานจริง เช่น การติดตั้งระบบที่เครือข่ายของผู้ใช้ หรือทดสอบแบบออนไลน์ คือใช้ระบบที่ทางบริษัทฯ ได้ติดตั้งไว้บน Internet Data Center

 

ข้อมูลที่ควรจัดเตรียม เช่น :

  • ความต้องการ หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้งาน
  • จำนวนที่จะใช้งาน หรือจำนวนสาขาที่ต้องการใช้งาน
  • ความเร็วอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ (กรณีต้องการทดสอบระบบประชุมออนไลน์ หรือ Video Streaming)

 

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 02-8043434

Email : sales (at) d-one.co.th